documents-158461_1280
document-428331_1920A

Обществена поръчка за доставка на храни – 2018 г.

ОБЯВА

docx

ИНФОРМАЦИЯ

docx

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОФЕРТА

docx

           

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АДМН.СВЕДЕНИЯ

docx

           

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал. 1,т.1-5 и 7 ЗОП

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ подизпълнител

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 7-ДЕКЛАРАЦИЯ съгл.подизпълнител

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл.обединение

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 11-ДЕКЛАРАЦИЯ изпълнени договори

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 12-ДЕКЛАРАЦИЯ тр.средства13-СПИСЪК помещения

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 13-СПИСЪК помещения

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 14-ДЕКЛАРАЦИЯ приемане договор

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 15-ЦЕНОВА ОФЕРТА

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 16-ДОГОВОР-1

docx

ПРИЛОЖЕНИЕ 17-МЕТОДИКА

docx

ПРОТОКОЛ

docx