Съвременна детска градина с отговорност и грижа  за всяко дете.

Поставяне на детската личност в центъра на педагогическите взаимодействия;

Организиране на образователна среда за познание и общуване, изява на творческия потенциал на всяко дете, място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Обезпечаване на възпитателно-образователния процес с висококвалифицирани кадри.

Концентрира усилията на педагогическия екип да работи за постигане на трайни резултатти, умения за критично мислене и компетентности

  • Детската градина – дом за нашите деца;

Децата получават:

  • Сигурност и подкрепа;
  • Уважение и пълноценно общуване;
  • Право на избор и изява;
  • Целенасочена предучилищна подготовка;
  • Позитивно и толерантно отношение

ДГ ”Брезичка” работи с екип от 17 човека: 9 – педагогически персонал, от които 3 учители с 1 ПКС, 2 учители с 2 ПКС и 3 учители с 4 ПКС   и 8 – помощно – обслужващ персонал.

  • Не даваме оценки и съвети, а работим реално.
  • Не поставяме рамки, а градим доверие.
  • Не забравяме, че нищо не възпитава по-добре от добрия пример.

ГРУПИ

Група "ЗВЕЗДИЧКА"

Учители: Т. Патърчанова

 П. Георгиева

Пом. Възпитател – Н. Димитрова

ГРУПА "палавци"

Учители: М. Станчева

   Ю. Михлюзова

Пом. възпитател – П Каракашева

ГРУПА "СЛЪНЧО"

Учители: Е. Гидикова

Д. Байрякова

Пом. възпитател – Д. Мирчева

ГРУПА "ДЕТЕЛИНА"

Учители: Д. Акълиева

 Д. Червенкова

Пом. Възпитател –  В. Петкова

ЕКИП

Директор - Радка Ножделова

Екипът на детската градина е квалифициран, информиран,  амбициозен и отговорен. Призванието му е да предоставя възможност на детето да се радва и да преживява щастливо всеки миг от детството си. Да расте със самочувствие, че е значимо, обичано, ценено в партньорство между детската градина и семейството. Детското заведение обединява образователната формула „Знания, Умения, Отношения“, гарантираща цялостно развитие на детето и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

За контакти тел. 0357 62088; 0357 64068

brezi4ka_pan@abv.bg

4500 Панагюрище, ул. "Орчо войвода" 4

УЧИТЕЛИ

Тренка Патърчанова

Група „ЗВЕЗДИЧКА“

Пенка георгиева

Група „ЗВЕЗДИЧКА“

Мария Станчева

ГРУПА „ПАЛАВЦИ“

Юлия Михлюзова

ГРУПА „ПАЛАВЦИ“

Емилия Гидикова

ГРУПА „СЛЪНЧО“

даниела байрякова

ГРУПА „СЛЪНЧО“

Дочка Акълиева

ГРУПА „ДЕТЕЛИНА“

 Дора Червенкова

ГРУПА „ДЕТЕЛИНА“

ИСТОРИЯ

Детската градина през годините........

       Детска градина „Брезичка“ отваря врати за децата от гр.Панагюрище на 11.04.1988г. с три възрастови групи. На 1 юни 1988г. тя официално получава името „Брезичка“. Поетапно до началото на учебната 1988/1989г. се разкриват и останалите 4 групи и тя започва да функционира със седем възрастови групи, 175 деца. Изградена по съвременна технология, тя има два корпуса с по два етажа,модерен кухненски и перален блок, топли връзки. Построяването и оборудването и се инвестира от Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ АД. 

    По демографски причини през учебната 2000/2001год. се пристъпи към оптимизиране на работата с по-малък брой деца и работа с 4 възрастови групи.

   През 2004год. бе спечелен проект за изграждане на отоплителна система в ДГ“Брезичка“ – с отпусната безвъзмездна помощ от правителството на Япония. През 2005година в двора на детската градина са посадени подарените 9 вишни „Сакура“, за които с любов се грижат децата и се радват на бледорозовите цветове  с която се покриват през пролетта.

    Директор на детска градина „Брезичка“ в периода 1988 – 2009г. е Анна Атмаджова, която заедно с педагогическите специалисти утвържда  детското заведение като притегателен център, който прави живота на децата по-добър, а изживяването на детството  по – пълноценно.

      Сградата в която се помещава в момента  детската градина  е масивна, двуетажна, типов проект за детско заведение. Разполага с просторни занимални и спални  помещения, физкултурен салон, външен и вътрешен двор. Детска градина „Брезичка“ посещават  100 деца, разделени в 4  възрастови групи.

Брой деца в ГРУПИте

0
0
0
0

Група "ЗВЕЗДИЧКА"

ГРУПА "ДЕТЕЛИНА"

ГРУПА "ПАЛАВЦИ"

ГРУПА "СЛЪНЧО"

контакти

4500 Панагюрище ул. "Орчо Войвода" 4 e-mail: info-1305498@edu.mon.bg

Детска градина „Брезичка“
4500 Панагюрище ул. „Орчо Войвода“ 4

4500 Панагюрище ул. „Орчо Войвода“ 4

e-mail: info-1305498@edu.mon.bg

За контакти тел. 0357 62088; 0357 64068

Copyright © 2024  KOTA-2000