Прием

За родителите….

Скъпи Родители, 


          
Скоро Вашето дете ще посещава нашата

детска градина. Тук то ще прекарва значителна

 част от деня, ще трябва да свикне с друг дневен

 режим и ще се научи да се ориентира в непоз-

ната  за него среда; ще се запознае с много деца

 и ще изгради доверие към своята учителка.

За него това  ще бъде едно значимо преживяване.

          Нашата цел е то да се чувства уютно и

спокойно при нас. Вие знаете, че всяко начало е

трудно! В такава ситуация към любопитството

и очакването се прибавят вълнение и несигурност,

 може би дори малко страх ( по обясними причини ).

 Но когато на това непознато място те посрещнат

 добре и приятелски, идва чувството на облекчение,

че има някой, на който можеш да се довериш.

          За децата този период на адаптация е

по-труден, защото на тях им липсва опита на

 възрастните. Те още нямат изградена представа

 за време и продължителност и не разбират какво

 означава: „след малко мама и татко ще дойдат…“ !

   Ние заедно с Вас можем да помогнем в това

 трудно начало. Затова, отделете малко време за

да ни посетите и дайте възможност на детето си,

докато се чувства сигурно във Ваше присъствие, да

 разгледа детската градина и да се запознае с учител-

ката си. Това ще му помогне да се чувства по-уверено.

                         Още нещо което трябва да знаете!

          При първата среща в детката градина ще

получите най важната информация за работното

време, хранителния режим и педагогическата дейност.

 Използвайте тази възможност, за да ни разкажете

 всички особености на детето, малки подробности

 за навиците му, които ние ще съблюдаваме , за да

 се чувства то добре и спокойно. Например компанията

 на любимата плюшена играчка през първите дни е

особено успокояваща.


          
За градината ще са Ви нужни:

Пантофи
Пижама
                         

          Първите дни

           В началото може би Вие ще сте по-разтрево-

жени от Вашето дете. Опитайте се да прикриете

 притесненията си, за да може детето да се чувства

 спокойно, в противен случай то ще забележи безпокой-

ството Ви, което неминуемо ще му повлияе.

Постарайте се раздялата сутрин да е кратка и катего-

рична, след като обясните, че скоро ще се върнете.

 Можете да бъдете сигурни, че веднага след това то с

удоволствие ще позволи на учителката си да го успокои

и утеши.

  И накрая…


          Ако детето Ви е болно или поради друга причина

отсъства, уведомете ни навреме или най-късно до

 8.30часа. След болест детето Ви ще бъде приемано

само с бележка от лекуващия лекар.


          Добре е детето да е в детската градина най-късно

 в 8.30 часа. Ако се налага да закъснее, моля, предупредете

 учителката.