dossier-147590_1280
hand-325321_19201111

Обяви

Обява за доставка на плодове и млечни продукти – 2019 Г.

pdf

Заповед за обявяване на заявител  – 2019 г.

pdf

Обява за конкурс за допълнителни дейности  – 2019 г.

pdf