Материална база

         Сградата на детската градина  е  построена  за тази цел по типов, панелен проект. Оформени са 4 просторни, слънчеви занимални, 4 самостоятелни спални помещения, 4 гардеробни и сервизни помещения за децата. В отделен блок се намира кухнята, парното отделение и пералното помещение, гладално помещение, които са свързани с основната сграда с топла връзка.    

  Дворът на ДГ е 4 дка, с много дървета и храсти. За  всяка група са  оформени детски площадки, оборудвани  със  съоръжения за игра, които се използват за активна двигателна дейност на децата .

   Има изградена спортна площадка с мини футболни врати  за   спортно-подготвителни упражнения и игри за повишаване на физическата им дееспособност.

     Двете дървени беседки са  естествена предпоставка за  междувъзрастово общуване, социални контакти и творчески изяви на децата от детската градина.

    Адаптиране и превръщане в привлекателно място за труд в природата,учене и игра на вътрешния двор на детската градина.