dossier-147590_1280
business-1868015_1920

За родителите

Обръщение към родителите

pdf

Декларация

docx

Информирано съгласие

pdf
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ БРЕЗИЧКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
pdf