documents-158461_1280
document-428331_1920A

Основни документи

Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ „Брезичка“ – 2021/2022 г.

pdf

Правилник за дейността на ДГ „Брезичка“ – 2021/2022 г.

pdf

Правилник за дейността на ДГ „Брезичка“ – 2018/2019 г.

pdf

Стратегия за развитие на ДГ „Брезичка“ – 2016-2020 г.

pdf

Етичен кодекс на работещите с деца в  ДГ „Брезичка“

pdf

Обществен съвет в  ДГ „Брезичка“

pdf

Меморандум на едно дете

docx

136 Инфо – детска градина

pdf

Конвенция правата на детето

pdf

Вътрешни правила

  

УКАЗАНИЯ

docx

           

Вътрешни правила 2019 г.

docx

           

Заповед ВП

docx

Харта на клиента

Анкетна карта

docx

Харта

docx

Достъп до обществена информация

Процедура 2018 г.

docx

Протокол 2018 г.

docx

Вътрешни правила 2018 г.

docx

Заявление 2018 г.

docx

Списък на категориите информация

docx

Издаване на УП2 и УП3

Правила за издаване

docx

Заявление УП – 2

docx

Заявление УП – 3

docx

Протокол УП – 2 

docx

Протокол УП – 3

docx

Разлика и уточнение между УП2 и НОИ

Протокол за приемане на разликата между УП – 2 и НОИ

docx

Разлика между УП – 2 и НОИ

docx

Уточняване на разликата

docx