Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ 

НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

                   Прием на децата                                                                

 • Утринно раздвижване                 8.00 ч.
 • Закуска                                             8.30 ч.

                   Планирани  ситуации                                        

 • 1 път седмично – за езикова, изобразителна, математическа и познавателна активност;
 • 2 пъти седмично –за двигателна активност
 • 2 пъти седмично за музикална активност  9.00ч.
 • Междинна закуска /чай с лимон и мед, плод/              10.30ч.
 • Игри и др. видове дейност в непл. ситуации 10.45 ч.
 • Разходки и игри на открито     10.45 ч. -12.00 ч.
 • Обяд     12.00 ч.
 • Следобеден сън             13.00 ч.
 • Междинна закуска        15.30 ч.
 • Обучаващи, игрово-познавателни ситуации и игри       16.00 ч.           
 • Дейност по избор, развлечения, изпращане на децата    16.30-18.30ч.